Rekisteriseloste • R2 Capital Oy

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

REKISTERIN NIMI
R2 Capital Oy:n osoite- ja rekisteritietokanta

REKISTERINPITÄJÄ
R2 Capital Oy/Jelena Kuusisto
Osoite: Päätie 28 C, 00590 Helsinki
0458984110
alona@poseland.fi

TIETOSUOJAVASTAAVA
R2 Capital Oy/Jelena Kuusisto
Osoite: Päätie 28 C, 00590 Helsinki
0458984110
alona@poseland.fi

REKISTERÖIDYT
Poseland Network sähköisen VIP-uutiskirjeen tilaajat.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
R2 Capital Oy:n palveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva R2 Capitali:n palveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

– Etunimi, sukunimi
– Sähköposti
– Osoite
– Yrityksen nimi

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen melina@s-com.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: www.poseland.fi

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa VIP-kirjeen, lataa jonkin maksuttoman tuotteen tai oppaan, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen, liittyy ilmaisiin kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin R2 Capital Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
– WordPress
– MailChimp

KÄSITTELYN KESTO
Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, R2 capital Oy:n omissa rekistereissä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Jelena Kuusisto
R2 Capital Oy
Osoite: Päätie 28 C, 00590 Helsinki
0458984110
alona@poseland.fi

Yhteydenotto

> Finlex – Henkilötietolaki 523/1999