Ammattina sosionomi

Tämän kevään yhteishaku korkeakouluihin on alkanut. Ajattelin kirjoittaa hiukan ajatuksia omasta tutkinnostani ja ammatistani. Valmistuin Satakunnan ammattikorkeakoulusta (SAMK) sosionomiksi syksyllä 2018. Sen jälkeen olen ollut alan töissä. Olen toiminut sosionomina niin varhaiskasvatuksen opettajana, kehitysvammaohjaajana ja lastensuojelulaitoksen ohjaajana. Olen siis päässyt lyhyessä ajassa näkemään monenlaista sosiaalialaa.

Aloitin opinnot syksyllä 2015 ja silloin ajatuksenani oli ehdottomasti suunnata kohti lastensuojelutyötä. Lähes heti koulun alettua aloin kuitenkin työskennellä päiväkodissa sijaisena. Tein kaikki vapaat ja lomat sijaisuuksia varhaiskasvatuksen kentällä. Kiinnostuin työstä ja päätin suuntautua varhaiskasvatukseen, jotta saan luvan työskennellä varhaiskasvatuksen opettajana. Silloin meidän koulussamme vaadittiin ehdottomasti varhaiskasvatukseen suuntautuminen, jotta saa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä. Tämä toi mukanaan myös hiukan lisää opintopisteitä opiskeltavaksi.

Opiskeluaikana oli kohtalaisen helppo tehdä osa-aikaisena alan töitä, koska jo silloin oli paljon etäopiskelua. Nykypäivänä tämä on varmasti vielä helpompaa. Meidän opintokokonaisuudessamme oli neljä eripituista työssäoppimisjaksoa, joista yksi suoritettiin esimies- ja johtamisharjoitteluna. Harjoittelujen pituudet vaihtelivat kolmesta viikosta kymmeneen.

Valmistuin marraskuussa 2018 ja työllistyin heti. Sosiaalialalla työllistymisnäkymät ovatkin melko hyvät ja sosiaalialan osaamista tarvitaan nykyään yhä enenevissä määrin myös sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden ulkopuolella.

ammattina_sosionomi

Mitä sosionomi voi tehdä työkseen?

Sosionomi voi työskennellä muun muassa seuraavanlaisissa työympäristöissä.

  • kehitysvammaisten parissa ja vammaistyössä
  • koulun oppilashuollossa tai varhaiskasvatuksessa
  • lastensuojelussa ja nuorisotyössä
  • ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa perhetyössä
  • mielenterveys- ja päihdetyössä
  • rikosseuraamustyössä /vankilassa
  • vanhustyössä tai aikuissosiaalityössä
  • kuntoutuksen tehtävissä
  • kehittämis- ja hanketyössä edellä mainituilla tehtäväaloilla

(Lähde: www.samk.fi)

Sosionomien työ on eri-ikäisten ihmisten kasvun, kehityksen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemista. Sosionomi kulkee asiakkaan rinnalla arjessa. Sosionomi ohjaa arjessa jaksamisessa, vahvistaa yhteisöjä ja ohjaa oikeiden palveluiden piiriin. Sosionomi voi olla mukana tuottamassa erilaisia palveluja ja toimia niistä tiedottavana elimenä. Sosionomin työ on humaanista ihmistyötä ja sosionomina sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Sosionomina voit olla mukana edistämässä ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Missä kouluttautua ja kuinka kauan koulutus kestää?

Sosionomin tutkinto on korkeakoulututkinto ja tavallisesti se kestää noin 3,5 vuotta. Koulun voi kuitenkin suorittaa hiukan nopeammin tai hitaammin. 3,5 vuotta on keskiarvo, johon päivätoteutuksena suoritettavan tutkinnon eteneminen on suunniteltu. Koulutuksia järjestetään hyvin monissa korkeakouluissa ympäri Suomea.

ammattina_sosionomi

Omat ajatukset koulutuksesta?

Hain sosionomikoulutukseen aika lailla hetken mielijohteesta. Halusin opiskella korkeamman tutkinnon ja selailin lähistöllä olevien koulujen tarjontaa. Sosionomin tutkinto kiinnosti sen monipuolisuuden takia. Koen myös, että olen omimmillani työskennellessäni ihmisten parissa ja etenkin puhetyö on vahvuuteni. Myös alan hyvät työllistymismahdollisuudet kiinnostivat.

Pääsin kouluun sisään ensimmäisellä yrityksellä ja sain onnekseni mahtavan luokan. Muistan olleeni hiukan pettynyt joihinkin kurssien sisältöihin, koska mielestäni aiheesta olisi saanut paljon enemmän irti erilaisella toteutuksella. Pidin tärkeänä läsnäolo-opetusta, jolloin pystyimme vaihtamaan luokan kesken ajatuksia käsiteltävästä aiheesta. Opiskeluun sisältyi myös hyvin paljon erilaisten ryhmätöiden tekemistä, joka valmisteli meitä tiimityöskentelyyn. Koulutuksemme sisälsi myös pieniä projektitöitä ja itse henkilökohtaisesti pidin tämänkaltaisista opintojaksoista paljon. Olen aina ollut ihminen, joka oppii tekemällä ja pelkkä luennoilla istuminen oli minulle haastavaa.

Koulutus sisälsi yhteiskuntatieteellisten aineiden lisäksi sosiaalialan ammattiaineita ja erilaisia ammatillisen vuorovaikutuksen opintoja. Näiden lisäksi opiskeltiin muun muassa monikulttuurista työtä, tutkimus- ja kehittämistyötä ja johtamisen opintoja.

Koulutus antaa mielestäni hyvän pohjan monenlaiseen työskentelyyn sosiaalialalla. En tiedä aionko pysyä alalla loppuelämääni, mutta tällä hetkellä ala tuntuu oikealta. Olen todella onnellinen, että päädyin aikanaan hakemaan korkeakouluun ja jaksoin suorittaa tutkinnon haasteista huolimatta.

Ps. Kevään korkeakoulujen yhteishaku on voimassa 17.3-31.3.21

ammattina_sosionomi

❤ Pauliina

2

Vastaa