Mitä erityisherkkyys EI ole

Jokainen meistä on yksilö ja meillä on omat persoonallisuutemme. Kaikki erityisherkät ei missään nimessä ole samanlaisia toimintatavoiltaan ja piirteiltään. Meillä herkillä on tiettyjä samoja ominaisuuksia ja nekin voivat olla eri vahvuisia. On kuitenkin joitakin diagnosoitavia ominaisuuksia, jotka eivät ole erityisherkkyyttä.

Erota erityisherkkyys siitä, mitä se ei ole

Monella erityisherkällä voi olla diagnosoituna herkkyyden lisäksi ADHD tai Aspergerin oireyhtymä. Olen näistä oireyhtymistä kirjoittanutkin jonkin verran eräässä aikaisemmassa kirjoituksessa (Ensimmäinen terapiaistuntoni) . Kuitenkin yhtä lailla näitä oireyhtymiä esiintyy ei erityisherkillä. Aspergerin oireyhtymässä ja erityisherkkyydessä on yhteistä se, että molemmissa on aistiyliherkkyyttä ja he tarvitsevat omaa tilaa erityisesti rauhoittuakseen kuormittavista sosiaalisista tilanteista. Kuitenkin Aspergerin oireyhtymässä henkilön mielenkiinto saattaa jopa jumittua tiettyihin asioihin kun taasen erityisherkkä pystyy keskittymään useampiin asioihin ja aistii muiden tunnetiloja.

Henkilö, jolla on diagnosoitu ADHD (tai ADD) ja henkilö, joka on erityisherkkä, heillä on yhteinen piirre ylivirittyä ja stressaantua tilanteista helposti. Erityisherkkä kuitenkin pystyy hyvin keskittymään ja on aikaansaava rauhallisessa ympäristössä kun ADHD oireyhtymäisellä (en tiedä voiko noin kirjoittaa, mutta kokeilen) keskittyminen voi olla hankalaa kaikissa olosuhteissa.

Masentunutko?

Koska erityisherkkä tuntee voimakkaammin, helposti ikävät asiat satuttavat liikaa ja herkälle saatetaan diagnosoida masennus sen vuoksi. Uskon, että moni erityisherkkä ei olisikaan masentunut jos tietäisi olevansa erityisherkkä. Kyllä elämässä vain joskus menee huonosti ja piste.

Masentuneisuuteen liittyy myös paljon muutakin kuin tunteellisuus ja itku, näin karrikoiden. Masennukseen liittyy myös synkkiä ajatuksia esimerkiksi itsensä suhteen, alakuloisuutta ja masentuneen on vaikea selvityä arjen askareista.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalla sekä erityisherkällä on yhteistä voimakkaat tunneaistimukset ja intensiivinen ote mielenkiintoisiin asioihin. Kuitenkin nämä kaksi asiaa eroavat siinä mielessä, että kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalla henkilöllä on huomattavissa selviä ”hyviä” kausia ja ”huonoja” kausia. Sairastavalla on normaalista poikkeavia muutoksia käyttäytymisessä sekä persoonallisuudessa.

Paniikkihäiriö

Paniikkihäiriöön sairastuneilla on huomattavissa jokin tapahtuma/asia, mikä laukaisee tai on laukaissut paniikkihäiriön. Erityisherkkyys on hermostollinen piirre, joka on herkän matkassa mukana syntymästä lähtien. Paniikkihäiriöinen ja erityisherkkä reagoivat vahvasti myös fyysisesti ikäviin asioihin.

Sosiaalisten tilanteiden pelko

Sekä erityisherkkyydessä että sosiaalisten tilanteiden pelossa yhteistä on varautuneisuus sosiaalisissa tilanteissa. Lisäksi yhteisön keskipisteenä olo voi laukaista suurempaa stressiä ja aiheuttaa jopa fyysisiä oireita. Tästä huolimatta moni erityisherkkä on erittäin hyvä esiintyjä ja heillä voi olla taitoa viihdyttää ihmisiä. Mikäli henkilöllä on sosiaalisten tilanteiden pelkoa, hän pyrkii välttämään muiden huomiota.

Ahdistuneisuushäiriö

Erityisherkällä ja ahdistuneisuushäiröstä kärsivällä on tapana huolehtia ja käsitellä asioita liiaksi. Tämän vuoksi he voivat  nukkua huonosti ja se jälleen aiheuttaa keskittymisvaikeuksia. Kuitenkin herkän on helpompi kontrolloida ahdistusta.

Persoonallisuushäiriöt ja pakko-oireiset häiriöt

Persoonallisuushäiriöisellä on persoonallisuudessa vääristymiä, jotka on havaittavissa jo nuorena, kuten erityisherkkyyskin. Erityisherkät kokevat olevansa (ja ovatkin) erilaisia kuin muut, mikä on yhdistävä tekijä persoonallisuushäirössä ja erityisherkkyydessä.

Sekä erityisherkällä että pakko-oireisista häiriöistä kärsivällä on yleensä suuri tarve oikeudenmukaisuuden toteutumiseen. Kuitenkin pakko-oireisista häiriöistä kärsivä kokee tietynlaisen vaativan tekemisen ahdistavana kun taas herkkä pystyy suoriutumaan myös haastavista toimista.

 Elimellisoireiset häiriöt

Kyseessä on herkkyydestä tunnistaa helpommin fyysiset tapahtumat elimistössä, tämän sekä herkkä että elimellisoireisista häiriöistä kärsivä tuntee voimakkaasti. Elimellisoireisissa häiriöissä on tunnistettavissa yleisesti jokin laukaiseva tilanne häiriön alun suhteen.

Tietoa on poimittu https://www.erityisherkat.fi/erityisherkkyys/mita-erityisherkkyys-ei-ole/ sivustolta, josta voit käydä lukemassa tarvittaessa lisää. Tässä kuitenkin pintaraapaisu siihen, mitä kaikkea meillä voi olla erityisherkkyyden lisäksi tai ilman erityisherkkyyttäkin.

Nonna

Sähköposti kasikirjaminustasinulle@outlook.com
Instagram kasikirjaminustasinulle
Facebook Käsikirja minusta sinulle

5

Vastaa