Ihmisyyttä yhdessä

En varmaan ole ainoa, joka on kiinnittänyt huomiota joiltain osin lisääntyneeseen vastakkainasetteluun ja ilkeään kommunikointiin. Anonyyminä kirjoittaminen on nykyään valtavan helppoa ja siksi vastuuton kommentointi, jopa kiusaaminen somessa on yleistynyt. Tätä toimintaa ei ylläpidä pelkästään lapset ja nuoret, joiden psyykkinen kehitys ja vuorovaikutustaidot on vielä vaiheessa vaan valitettavasti olen saanut huomata, että epäasiallisten möläytyksien takaa löytyy yhä useammin aikuinen ihminen.

Asiallinen kritisointi,  oman kokemuksen tai omien näkemysten julki tuominen on erittäin suositeltavaa, mutta kiusaaminen sen sijaan ei ole missään tapauksessa, millään mittarilla hyväksyttävää!

Keskustelun anti

Lähtökohtaisesti olen itse sitä mieltä, että asiasta kun asiasta olisi hyvä pystyä keskustelemaan. Mutta aina kun keskustelemme kriittisesti tai vähemmän kriittisesti, meidän pitäisi ymmärtää huomioida se, eteneekö keskustelu ASIA vai IHMINEN edellä koska yleisesti ottaen ihmiset riitelevät keskenään enemmän kuin asiat. Keskustelussa tuodaan ilmi oma näkemys samalla arvostaen toisen ihmisen näkemystä, egoilu ja syyttäminen eivät kuulu tähän kategoriaan. On tosiaankin hämmästyttävää törmätä kommentteihin ja sanomaan joiden tarkoitusperä on kaikkea muuta kuin yleistä tai yksilön hyvinvointia edistävä. Ja surullista tästä tekee sen, että näiden kommenttien takana on usein aikuinen, joka ei ymmärrä minkälaista esimerkkiä hän näyttää meidän tulevaisuuden toivoille eli lapsille ja nuorille. Sen aikuisen, joka valitsee avautumisalustakseen sosiaalisen median, tulisi hyvin tarkkaan tiedostaa sanomiensa painoarvo nuoren ihmisen mielessä.

 

Yhteenkuuluvuus ja kommunikointi

Yksi ihmisen perustarpeista on tuntea kuuluvansa jonnekin. Kun tunnet olevasi osa jotakin, tunnet myös itsesi jollain tapaa merkitykselliseksi. Ja se miten tärkeäksi olet itsesi oppinut kokemaan, vaikuttaa suuresti terveen itsetunnon syntymiselle. Ja kun omaat terveen itsetunnon, pystyt kohtelemaan muita niin kuin kohtelisit itseäsi. Poikkeusolojen myötä yksinäisyys on lisääntynyt hurjasti ja yhteenkuuluvuuden tunteen kokeminen on ollut varmasti usealle haastavampaa kuin aikaisemmin. Siitä syystä juuri nyt taidamme elää aikaa, jolloin toisen ihmisen kohtaaminen tai hänelle osoittama mielipide voi omata painavamman merkityksen kuin koskaan aikaisemmin – niin pahassa kuin hyvässäkin.

Tätä asiaa puidessa on tärkeää nostaa esille se, että kasvamme käytännössä esimerkkien avulla lapsesta aikuiseksi. Joten jokainen, joka sen ymmärtää, ymmärtää varmaan myös sen, että jos vanhemman nonverbaalinen tai verbaalinen ulosanti on kaikkea muuta kuin rakentavaa ja kunnioittavaa, lapsella on todella haastavaa oppia käyttäytymään yhtään sen paremmin. Haluan uskoa siihen, että ihan joka ikinen vanhempi toivoisi lapselleen tulevaisuuteen eväitä, joiden avulla voisi ottaa vastaan elämän tuomat ilot sekä surut ILMAN ympärillä olevien ihmisten kadottamista. Ja nämä kultaakin kalliimmat matkaeväät syntyvät osakseen siitä, että opimme kunnioittamaan muita yhtälailla kuin kunnioitamme itseämme. Me tarvitsemme toisiamme pärjätäkseemme paremmin.

 

 

Lopuksi

Koska kaikissa asioissa on AINA vähintäänkin kaksi eri näkökulmaa, olen myös huomannut sen että somekiusaamiseen ja epäkohtiin puututaan entistä herkemmin. Some mahdollistaa meille esimerkiksi työn, valtavasti eri inspiraation ja tiedon lähteitä, vertaistukea ja lukuisia muitakin hienoja asioita. Annetaan sen hyvyyden näkyä ja kasvaa kasvamistaan sen sijaan että myrkytämme ja teemme tästä lukuisien mahdollisuuksien kirjosta pelottavan.

Ja koska olemme virheiden tekemisen ja niistä oppimisen oravanpyörässä koko elämämme ajan, olisi suotavaa että ihan jokainen kommunikointiin pystyvä muistuttaisi itseään siitä millä tavalla minun olisi hyvä puhua toiselle niin etten ainakaan pahentaisi hänen oloaan. Sillä se MITEN sanot, on usein paljon merkityksellisempää kuin se MITÄ sanot.

Kohtele toista niin kuin toivoisit hänen kohtelevan sinua koska yhdessä on niin paljon helpompi mennä eteenpäin kuin erikseen.

 

♥️ Janika

Instagram @janika.alexsndra

4

Vastaa